Politica de Confidențialitate


  1. INFORMAȚII PENTRU UTILIZATOR
  
  Cine este responsabil pentru prelucrarea datelor dvs. personale?
  
  COMUNITATEA EURO-MEDITERRANIANĂ DE IRIGATORI (EIC) este RESPONSABILĂ pentru prelucrarea datelor cu caracter personal ale UTILIZATORULUI și vă informează că aceste date vor fi prelucrate în conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) 2016/679, din 27 aprilie (GDPR) și Organice Legea 3/2018, din 5 decembrie (LOPDGDD).
  
  Pentru ce procesăm datele dvs. personale?
  
  Pentru a menține o relație comercială cu utilizatorul. Operațiunile prevăzute pentru efectuarea prelucrării sunt:
  
  Trimiterea de comunicări comerciale publicitare prin e-mail, rețele sociale sau orice alte mijloace electronice sau fizice, prezente sau viitoare, care permit comunicarea comercială. Aceste comunicări vor fi făcute de RESPONSABIL și vor fi legate de produsele și serviciile sale, sau de cele ale colaboratorilor sau furnizorilor săi, cu care a ajuns la un acord promoțional. În acest caz, terții nu vor avea niciodată acces la datele cu caracter personal.
  În cazul contractării bunurilor și serviciilor oferite prin: https://sol-aqua.eu, menținerea relației contractuale, precum și gestionarea, administrarea, informarea, furnizarea și îmbunătățirea serviciului.
  Să efectueze cercetări de piață și analize statistice.
  Procesează comenzi, solicitări, răspunde la întrebări sau orice tip de cerere făcută de UTILIZATOR prin oricare dintre formele de contact care sunt puse la dispoziție pe site-ul RESPONSABILULUI.
  Pentru a trimite buletinul informativ online despre știri, oferte și promoții în activitatea noastră.
  
  De ce putem procesa datele dvs. personale?
  
  Deoarece prelucrarea este legitimată de articolul 6 din GDPR după cum urmează:
  
  Cu acordul UTILIZATORULUI: trimiterea de comunicări comerciale și a buletinului informativ.
  În interesul legitim al CONTROLLERULUI: să efectueze cercetări de piață, analize statistice etc. și să proceseze comenzi, cereri etc., la cererea UTILIZATORULUI.
  
  Cât timp vom păstra datele dvs. personale?
  
  Acestea vor fi păstrate nu mai mult decât este necesar pentru a menține scopul prelucrării sau există cerințe legale care dictează custodia lor și atunci când nu mai este necesar în acest scop, vor fi șterse cu măsuri de securitate adecvate pentru a asigura anonimizarea datele sau distrugerea totală a acestora.
  
  Cui îi dezvăluim datele dvs. personale?
  
  Nu este prevăzută nicio comunicare de date cu caracter personal către terți, cu excepția cazului în care este necesar pentru dezvoltarea și executarea scopurilor prelucrării, către furnizorii noștri de servicii în legătură cu comunicațiile, cu care RESPONSABILUL a semnat contractele de confidențialitate și procesare de date solicitate de confidențialitatea actuală reguli.
  Care sunt drepturile tale?
  
  Drepturile UTILIZATORULUI sunt:
  
  Dreptul de a retrage consimțământul în orice moment.
  Dreptul de acces, rectificare, portabilitate și ștergere a datelor lor și de a limita sau opune prelucrarea acestora.
  Dreptul de a depune o plângere la autoritatea de supraveghere (www.aepd.es) în cazul în care consideră că prelucrarea nu este conformă cu reglementările în vigoare.
  
  Detalii de contact pentru exercitarea drepturilor dumneavoastră:
  
  COMUNITATEA EURO-MEDITERRANIANĂ DE IRIGATORI (EIC). PASEO DE LA HABANA, 26 2 2 2 - 28036 MADRID (Madrid). E-mail: eic@e-mic.org
  
  Informații suplimentare despre modul în care vă puteți exercita drepturile de protecție a datelor pot fi obținute, de asemenea, vizitând site-ul web AEPD sau contactând Unitatea de Protecție a Datelor UpM la adresa de e-mail proteccion.datos@upm.es cu care colaborăm în acest domeniu.
  
  2. NATURA OBLIGATORIE SAU OPȚIONALĂ A INFORMAȚIILOR OFERITE DE UTILIZATOR
  
  UTILIZATORII, bifând casetele corespunzătoare și introducând date în câmpurile marcate cu un asterisc (*) în formularul de contact sau prezentate în formularele de descărcare, acceptă în mod expres și liber și fără echivoc că datele lor sunt necesare pentru ca furnizorul să se ocupe de solicitarea lor, includerea datelor în câmpurile rămase fiind voluntară. UTILIZATORUL garantează că datele personale furnizate RESPONSABILULUI sunt veridice și este responsabil pentru comunicarea oricăror modificări aduse acestora.
  
  RESPONSABILUL informează că toate datele solicitate prin intermediul site-ului web sunt obligatorii, întrucât sunt necesare pentru furnizarea unui serviciu optim către UTILIZATOR. În cazul în care nu sunt furnizate toate datele, nu există nicio garanție că informațiile și serviciile furnizate vor fi complet adaptate nevoilor dumneavoastră.
  
  3. MĂSURI DE SECURITATE
  
  Că, în conformitate cu prevederile actualei reglementări privind protecția datelor cu caracter personal, RESPONSABILUL respectă toate prevederile GDPR și LOPDGDD pentru prelucrarea datelor cu caracter personal aflate sub responsabilitatea sa și în mod evident cu principiile descrise în articolul 5 din GDPR, prin care sunt prelucrate în mod legal, corect și transparent în raport cu persoana vizată și sunt adecvate, relevante și limitate la ceea ce este necesar în raport cu scopurile pentru care sunt prelucrate.
  
  CONTROLLER-ul garantează că a implementat politici tehnice și organizatorice adecvate pentru a aplica măsurile de securitate stabilite de GDPR și LOPDGDD pentru a proteja drepturile și libertățile UTILIZATORILOR și le-a furnizat informațiile adecvate pentru ca aceștia să le poată exercita.
  
  Pentru mai multe informații despre garanțiile de confidențialitate, puteți contacta PĂRȚIA RESPONSABILĂ prin COMUNITATEA EURO-MEDITERRANIANĂ DE IRIGATORI (EIC). PASEO DE LA HABANA, 26 2 2 2 - 28036 MADRID (Madrid). E-mail: eic@e-mic.org